www.pmr446turkey.org

Ana sayfa

KONU :
PMR cihaz olmadığı için
DETAY :
HEIDER Pro5 telsiz yasaklandı
AÇIKLAMA :
T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne yapmış olduğunuz 1700477910 sayılı başvurunuz 04.04.2017 tarihinde BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI (BTK) tarafından cevaplanmıştır:

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapmış olduğunuz başvuru ilgisi nedeniyle Kurumumuza yönlendirilmiş olup, başvurunuz incelenmiştir.

Kurumumuzun ilgili biriminden alınan bilgi aşağıda yer almaktadır.

"Kurumumuz Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Faaliyetleri kapsamında, Metem
Teknoloji Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'den üç adet HEIDER marka Pro5 model PMR telsiz
cihazı numune olarak alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, cihazların antenlerinin sökülebilir
özellikte olması, PMR 446 MHz kanal frekanslarına ilave olarak VHF ve UHF frekans bantlarında
da çalışması imkanına sahip olması nedeniyle, cihazların bu hali ile PMR 446 MHz cihazlar olarak
değerlendirilmesine imkan bulunmadığı tespit edilmiştir. Alçak güçlü telsiz cihazlarına (PMR 446)
11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET)
Cihazları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde frekans bandının 446.000-446.100 ve
446.100-446.200 MHz, çıkış gücü 0.5 Watt ve tümleşik anten ile kullanılması şartıyla izin
verilmektedir. Bahse konu telsiz cihazları üzerinde yapılan teknik incelemelerde cihazların
sökülebilir antene sahip olması dışında, cihazların farklı tuş kombinasyonu ile çalışır hale
getirilmesi durumunda, PMR 446 MHz kanalları dışında; 136,000 - 173,975 MHz ve 400- 469,975
MHz frekans bantlarında da telsiz cihazı olarak çalışabilmekte olduğu, cihazın doğrudan test
cihazına bağlanarak gerçekleştirilen ölçümleri sonucunda, frekans ve lisans kısıtlaması olan
136,000 - 173,975 MHz frekans bandı ile 400,000 - 469,975 MHz frekans bandlarında çıkış
yapmakta olduğu, kanal frekanslarının 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 / 25 kHz'lik adımlarla ayarlanabildiği
tespit edilmiştir. Ayrıca cihazın iki farklı çalışma modunda anten portunun doğrudan ölçüm
cihazına bağlanması yoluyla gerçekleştirilen çıkış güçlerine ait ölçüm sonuçlarının; PMR 446
modül için 0,65 Watt, VHF/UHF modül için ise 1.9 Watt olduğu tespit edilmiştir. Bununla
beraber, numune cihazların test raporları incelendiğinde RF istenmeyen yayınlar ve LVD elektrik
dayanımı ile işaretleme ve talimatlar testlerinden kaldıkları görülmektedir.
Bu kapsamda, 14/03/2017 tarihli ve 2017/DK-TED/90 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurulu Kararı uyarınca, numune cihazların 24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Telsiz ve
Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)
ve (c) bendindeki temel gerekler açısından uygun olmadığına ve risk seviyesi kabul edilebilir
ölçüler içerisinde olmadığı için güvensiz olduğuna karar verilmiştir.Konuya ilişkin 14/03/2017
tarihli ve 2017/DK-TED/90 sayılı Kurul Kararı alınmıştır."

Bilgilerinizi rica ederiz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Tüketici İle İlişkiler Müdürlüğü
TARİH :
6.4.2017 23:58:26

Ana sayfa


www.pmr446turkey.org | Tüm hakları saklıdır | İstanbul Merkez : 90 850 346 5430 | Bodrum Merkez : 90 532 243 4246